Hoi, mijn naam is Ilja. 
Ik ben een illustrator, storyteller en kunstenaar. De inspiratie en fascinaties die ik in mijn kunst verwerk komen vanuit het spirituele en emotionele, de verbintenis tussen mensen en de wereld om ons heen.
Ik vind de mens met alle menselijke vormen heel interessant, hoe lichaam en houding elkaar beïnvloeden en daarmee een boodschap uitdrukken. Composities vind ik heel inspirerend. Dus hoe ziet de wereld om mij heen eruit? Hoe valt de natuur samen met gebouwen, en hoe vallen lijnen in elkaar? 
Fascinaties heb ik bij de verhoudingen en kleur in een beeld. Hoe zit een beeld in elkaar? Hoe beïnvloeden lichtbronnen het beeld?
Texturen en materialen zijn ook heel erg interessant vanwege het effect dat ze oproepen.
Ik experimenteel veel met verschillende materialen.
Back to Top